Hội viên nông dân Hà Giang thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn. Với xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng Đại hội đáng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!
Chủ nhật, Ngày 1 Tháng 6 Năm 2020

LẠ Cho dưa nghe nhạc thính phòng giúp ra nhiều trái hơn, giòn ngọt hơn
Theo Trung tâm ứng dụng công nghệ cao Phú Hộ (thuộc Công ty CP Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam), sau 2 vụ cho dưa nghe nhạc thính phòng đã ghi nhận được dưa sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh, ra sản lượng cao, ...

Video clips

Phóng sự ảnh